Privatnost podataka

Mi ćemo preuzeti sve mere obazrivosti i opreza kako bi sigurnosno obezbedeli lične podatke Vaše porudžbine ili sa kredtne ili debitne kartice, ali, osim usled nemara, nećemo biti odgovoni za gubitke ili štetu koje možete pretrpeti, a koja nastane kao rezultat neovlašćenog (od strane treceg lica) pristupa informacijama koje su poslate prilikom naručivanja proizvoda ili usluga u internet.